Profil

AtomAct skaber fællesmenneskelige fortællinger ved at fokusere på det felt, der opstår, når kroppen møder videnskaben. Vi skaber scenekunstneriske værker udfra afsøgelse af de ukendte, uudforskede områder af den menneskelige eksistens, universets bestanddele og sammenhæng; hvem vi er, og hvorfor vi handler, som vi gør, hvordan alt hænger sammen, og hvordan det kan udtrykkes gennem kroppen. 

Arbejdet stiller skarpt på de tabuiserede og bortgemte dele af den menneskelige eksistens og universets ukendte materiale. Vi formidler en vision om, at man gennem kroppen kan ramme en fælles nerve og forstå hinandens forskelligheder og delte menneskelige vilkår.

Vi bruger og sætter videnskabelige teorier og forklaringer i en scenekunstnerisk ramme. Vi undersøger kroppens mindste komponenter dvs på celleplan, neurologisk og kemisk, og hvordan vi kan finde et scenisk udtryk for disse signaler fra hjernen, mikromekanismer og -bevægelser. Vi arbejder med egne kropsligt gemte og glemte fornemmelser, instinktive fundamentale menneskelige og før-menneskelige bevægelser, og afsøger hvor de manifesteres og spredes til resten af kroppen, og transformeres til et fysisk udtryk, der bliver til dans.

Kontakt:

Blågårds Plads 6, 4.tv
2200 Kbh N