Profil

AtomAct skaber fællesmenneskelige fortællinger ved at fokuserer på det felt, der opstår, når kroppen møder videnskaben. Vi skaber scenekunstneriske værker udfra afsøgelse af de ukendte, uudforskede områder af den menneskelige eksistens, universets bestanddele og sammenhæng; hvem vi er, og hvorfor vi handler, som vi gør, hvordan alt hænger sammen, og hvordan det kan udtrykkes gennem kroppen. 

Vi bruger og sætter videnskabelige teorier og forklaringer i en scenekunstnerisk ramme. Vi undersøger kroppens mindste komponenter dvs på celleplan, neurologisk og kemisk, og hvordan vi kan finde et scenisk udtryk for disse signaler, mikromekanismer og -bevægelser. Vi arbejder med egne kropsligt gemte og glemte fornemmelser og afsøger hvor i kroppen, de manifesteres og spredes til resten af kroppen. Det fysiske arbejde er også baseret på hjerneforskning, hvordan signaler fra hjernen påvirker kroppen og vice versa, hvordan det transformeres til et fysisk udtryk, der bliver til dans.

Vi fornemmer og arbejder på celleplan for derefter at føre det ud i kroppen og få kontakt til ubevidste, instinktive fundamentale menneskelige og før-menneskelige bevægelser.

Vision 

Arbejdet stiller skarpt på de tabuiserede og bortgemte dele af den menneskelige eksistens og universets ukendte materiale. Vi formidler en vision om, at man gennem kroppen kan ramme en fælles nerve og forstå hinandens forskelligheder og delte menneskelige vilkår.