Dark Matter

En sanselig og konkret forestilling om astrofysiske fænomener og det ukendte, der omgiver os.
Dark Matter er et koreografisk værk, der bygger på lys og fraværet af lys med nykomponeret elektronisk musik som både lydside og taktil medspiller. Vores vision med værket er at give en sanselig oplevelse af astrofysiske fænomener, som vi ellers kun har visuel kontakt med. Gennem sensorisk arbejde med bevægelser i mørke, både på gulv og i luften og med kostumer i smart textiles vil vi med Dark Matter for en stund ændre publikums spatiale fornemmelse.

Vi vil skabe et rum, der leger med vores sansning og vender op og ned på vores fornemmelse af rum, og som sådan opløser vores perception af dette. Vi vil nedbryde grænsen mellem publikum, performere og scene med optisk illusion, og placering af publikum i scenerummet. Musik/lyd, lys/rum og bevægelse skal indgå i en symbiose, hvor der arbejdes med blandt andet mørke og lys, stoflighed, tyngdekraft og balance, et spændingsfelt mellem tiltrækning og frastødning

Dark Matter og Dark Energy er meget svære fænomener at forstå, forklare, beskrive og iagttage. De førende astrofysikere i NASA siger, at man ved mere om, hvad det ikke er end hvad det er. Man ved dog, at de er meget vigtige for universets struktur og kvaliteter, og at ca. 68% af universet er Dark Energy og ca. 27% er Dark Matter. (https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-energy)

Ved at skabe en illusion og benytte os af det kunstneriske sprog til at udtrykke naturvidenskabelige fænomener, kommer vi måske lidt tættere på at begribe det ubegribelige. Gennem alle tider har mennesket været fascineret af rummet og dets mysterier. Vores bevidsthed gør vores eksistens tvetydig, da vi både er en stoflig del af universet, men også er betragtere og fortolkere af det og dets bestanddele og derfor kan opleve os som særskilte. Vi ønsker at videregive en oplevelse af at være en del af universet og det ukendte, det ukontrollerbare, som et fundamentalt vilkår, der kan være svært at forholde sig til.

Komponist, musiker og billedkunstner Birgit Løkke samt iscenesætter og performer Lene Kreilgaard har indgået et samarbejde om at udforske deres fælles interessefelt og udvikle et lydligt og fysisk udtryk for dark matter og energy. De interesserer sig for, hvordan naturvidenskab kan bidrage og fortolkes performativt, og inddrager dette i deres kunstneriske sprog.

Visning Århus https://www.youtube.com/watch?v=0l614D55c2U

Visning Århus https://www.youtube.com/watch?v=pTI3TU8q9AY